Coronacrisis het einde van kantoren?

De coronacrisis laat veel mensen versneld kennismaken met flexibel (thuis)werken. Door de effecten daarvan op verkeer, milieu en benodigde kantoor-capaciteit, lijkt het vanzelfsprekend dat de manier van werken gaat veranderen. Naar verwachting ontstaat meer draagvlak voor flexibiliteit, bij zowel kantoorgebruikers als hun werkgevers.

Ook wordt heel duidelijk dat alleen thuiswerken niet de oplossing is. Dat de aanwezige digitale middelen niet alles oplossen. Kantoren zullen een grote rol blijven spelen voor o.a. samenwerking, ontmoeten, saamhorigheidsgevoel, sociale interactie en kennisdeling.

Maar in welke vorm dan? Tja, daarvoor zal de evolutie van kantoren mogelijk versnellen. Want uiteindelijk bepalen de werkgevers en hun kantoorgebruikers hoe hiermee om te gaan. Uiteraard zijn er eerst andere prioriteiten. Zoals gezondheid, het bestrijden van het coronavirus, het overeind houden van de economie, uw bedrijf en het faciliteren van thuiswerkplekken.

Vooral de economie zal een uitdaging worden. Ongetwijfeld zal daarom t.a.v. huisvesting ook kostenbewustzijn weer belangrijker worden. Een verandering van de discussie van besmettingsgraad naar bezettingsgraad in de facilitaire dienstverlening lijkt logisch. Of wellicht een combinatie daarvan? De kans dat dit gehoor krijgt bij directies is veel groter. Waarom zou men beoogde investeringen in het kantoor door laten gaan? Bezettingsgraden zijn al laag, en straks wordt er wellicht ook een offer of bijzondere inzet van de medewerkers gevraagd. Hoe dan ook een periode om gezamenlijk te kijken hoe het anders kan!

Het ‘toekomstige’ werken

Uiteindelijk gaat het erom een prettige, gezonde, duurzame en dus optimaal benutte werkomgeving te realiseren. Wij denken dat dit een zeer flexibel model wordt. Met ingrediënten als thuiswerken, reizen als het moet en minder druk is, gebruik van professionele 3de werkplekken tussen thuis en het kantoor van uw organisatie, en uiteraard gewoon werken op het kantoor van uw organisatie.

Het mooie is dat dit goed en duurzaam kan met een veel kleiner totaal aantal werkplekken. Dat is fijn voor het milieu en uw portemonnee. Dit is echter alleen mogelijk bij een sterke vergroting van het aandeel flexplekken. Uiteraard alleen waar dat kan. Weet uw organisatie hoeveel werkplekken, en welke soorten nu echt nodig zijn voor uw bedrijfsproces? En als u hoofdzakelijk gedeelde werkplekken gebruikt en uw kantoorgebruikers meer flexibiliteit geeft? Bovendien kunt u het zich wellicht veroorloven om de werkplekken aantrekkelijker en luxer te maken, als u er veel minder nodig heeft.

Zelfs als uw aantal werkplekken sterk wordt teruggebracht, zullen er nog steeds pieken en dalen zijn in het gebruik over de tijd. Bent u bereid, uw niet gebruikte werkplekken te delen met anderen, als professionele 3de werkplekken? En zij met u? Zou u hier een vergoeding voor willen hebben? Of ziet u voldoende kansen in de extra bedrijvigheid, creativiteit en mogelijke extra omzet die hieruit voortkomt?

Stof om eens over na te denken in deze bijzondere tijd. Straks, als we weer voorzichtig naar kantoor gaan, het eerste stof is gaan liggen, dan is het mogelijk een goed moment om hier met elkaar bij stil te staan. Wij helpen dan graag om bijvoorbeeld inzicht te geven in het gebruik van uw kantoor. Met een continue bezettingsgraadmeting kunt u intern draagvlak creëren en een goede discussie voeren over hoe verder. Uw ideeën kunnen we met datagedreven experimenten toetsen en onderbouwen in de praktijk, alvorens u grote veranderingen doorvoert. Meer weten: neem vrijblijvend contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ik accepteer de Privacy Policy