Pilot Officelynq SPACE

Officelynq Space

Start met een pilot om Officelynq SPACE te beleven in uw eigen gebouw. In de tabel hieronder ziet u de prijzen voor een pilot met een looptijd van 12 maanden, incl:

 • Implementeren klantspecifieke Web Services
 • Configureren, plaatsen en huren van 180 werkpleksensoren
 • Configureren, plaatsen en huren van 20 spreekkamersensoren
 • Configureren, plaatsen en huren van 2 gateways
 • 3 Management Portal gebruikers (inclusief training)
 • Een pilotkorting op het maandbedrag gedurende de eerste 3 maanden
Officelynq Pilot SPACE
Looptijd in maanden12
EenmaligPer maandAantalEenmaligPer maand
Startbedrag inclusief 1ste Management Portal gebruiker€ 3.650,00€ 285,00
1€ 3.650,00€ 285,00
Per gateway€ 255,00€ 54,002€ 510,00€ 108,00
Per werkpleksensor€ 11,50€ 6,50180€ 2.070,00€ 1.170,00
Per spreekkamersensor€ 28,50€ 6,50
20€ 570,00
€ 130,00
Per extra Management Portal gebruiker€ 100,002
€ 200,00
Totaal€ 6.800,00€ 1.893,00
Totaal over looptijd€ 29.516,00
Pilotkorting eerste 3 maanden-€ 1.192,00
Totaal pilot Officelynq SPACE€ 28.324,00

Uitgangspunten:

 • Pilotgebouw in Nederland
 • Per werkplek 1 sensor
 • Per spreekkamer 1 of meer sensoren, afhankelijk van plaatsing op wand of onzichtbaar onder tafel en de omvang van de spreekkamer
 • Pilotsensoren maximaal op 4 a 5 aansluitende verdiepingen, afhankelijk van het gebouw
 • Een logische bewegwijzering tot op ruimteniveau is in het gebouw aanwezig
 • Prijzen excl. B.T.W.

Wilt u een pilot doen op een andere locatie of met andere aantallen/soorten sensoren, gateways en gebruikers?

Bent u al overtuigd en wilt u direct starten met Officelynq SPACE, zonder een pilot te doen?