Privacy beleid

Privacy beleid 14-08-2018

Samenvatting

Dit Privacybeleid beschrijft de gegevens die we in onze toepassingen gebruiken, waarvoor we ze gebruiken en hoe u ze kunt bekijken, bewerken en verwijderen. Het geeft ook aan wat we met cookies doen en hoe en waar u uw klachten in kunt dienen. Kort gezegd: we gebruiken alleen de gegevens die echt nodig zijn voor onze diensten aan u, zijn er volledig transparant over, bewaren ze veilig en delen ze niet met anderen.

Inleiding

Wanneer u onze Applicaties gebruikt, vertrouwt u of de Officelynq contracthouder (meestal uw werkgever) ons met bepaalde Persoonsgegevens. Het is onze hoogste prioriteit om uw gegevens veilig te bewaren.

Definities
 • Applicaties: De hardware of softwaretools waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld. Dit zijn:
  • Officelynq App: Persoonlijke assistent voor kantoorgebruikers om collega’s te vinden en werkplekken en vergaderruimten te vinden en te boeken;
  • Officelynq Management Portal: Webapplicatie voor Officelynq contracthouders, om anonieme managementinformatie over hun faciliteiten te krijgen, om faciliteiten, app-gebruikers en instellingen te beheren en om ondersteuning te krijgen;
  • Officelynq Manager App: app gebruikt bij sensor inbedrijfstelling en beheer;
  • Officelynq website: Officelynq’s commerciele website.
 • Cookies: Kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw browser of apparaat door websites, apps, online media en advertenties.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of een andere instantie, vereniging of organisatie, met het recht, om alleen of gezamenlijk met een andere Verwerkingsverantwoordelijke, beslissingen te nemen met betrekking tot de doeleinden en de methoden voor de verwerking van Persoonsgegevens en de gebruikte middelen, inclusief de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van de Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, verantwoordelijk voor de Applicatie:
  • Officelynq app: Officelynq’s contracthouder;
  • Officelynq Management Portal: Officelynq’s contracthouder;
  • Officelynq website: Officelynq B.V.
  • Officelynq Manager App: Officelynq’s contracthouder.
 • Verwerker: De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enige andere instantie, vereniging of organisatie die door de Verwerkingsverantwoordelijke voor gegevensverwerking is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.
  • Officelynq app: Officelynq B.V.;
  • Officelynq Management Portal: Officelynq B.V.;
  • Officelynq website: Officelynq B.V.;
  • Officelynq Manager App: Officelynq B.V.
 • Datasubject: De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.
 • Persoonsgegevens (of Gegevens): Alle informatie betreffende een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging, die zelfs indirect is of kan worden geïdentificeerd op basis van andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer.
 • Gebruiksgegevens: Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit de Applicatie (of diensten van derden die worden gebruikt in de Applicatie), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die de Toepassing gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de omvang van het bestand dat wordt ontvangen als reactie, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die aan elke pagina in de toepassing is besteed) en de details over het pad gevolgd binnen de toepassing met speciale verwijzing naar de reeks pagina’s bezocht en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en / of de IT-omgeving van de gebruiker.
 • Gebruiker: De persoon die de Applicatie gebruikt.

 

Gegevens en wat we ermee doen

Officelynq slaat Gebruiker’s Gegevens op in beveiligde databases, waar de gegevens ook blijven. We beloven uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden. Om u van onze diensten te kunnen voorzien, hebben we informatie nodig. In de onderstaande tabellen kunt u lezen wat we nodig hebben en waarvoor we het gebruiken.

 

Wat we willen weten over u, zodat u Officelynq App kunt gebruiken
Voorna(a)m(en) en achternaam1Om in uw persoonlijke gebruikersprofiel te plaatsen en om onder uw profielfoto in de app te plaatsen, die kan worden bekeken en gezocht door andere gebruikers van Officelynq App* en in de Officelynq Management Portal. We gebruiken het ook om u beleefd aan te spreken in e-mailberichten.
Functie1Om in uw persoonlijke gebruikersprofiel op te nemen, dat kan worden bekeken en gezocht door andere gebruikers van Officelynq App* en in Officelynq Management Portal.
Afdeling1Om in uw persoonlijke gebruikersprofiel op te nemen, dat kan worden bekeken en gezocht door andere gebruikers van Officelynq App* en in Officelynq Management Portal.
Persoonlijke tekst2Om in uw persoonlijke gebruikersprofiel op te nemen, dat kan worden bekeken en gezocht door andere gebruikers van Officelynq App* en in Officelynq Management Portal. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om andere Gebruikers in staat te stellen u te vinden voor uw specifieke kennis of expertise.
Telefoonnummer1Om in uw persoonlijke gebruikersprofiel op te nemen, dat kan worden bekeken en gezocht door andere gebruikers van Officelynq App* en in Officelynq Management Portal. Voor uw gebruiksgemak is het klikbaar, dus u kunt heel gemakkelijk een andere gebruiker bellen.
E-mail adres1Als een zeer eenvoudig te onthouden inlognaam. Wordt in uw persoonlijke gebruikersprofiel geplaatst, dat kan worden bekeken en gezocht door andere Gebruikers van Officelynq App* en in Officelynq Management Portal. Voor gebruiksgemak is het klikbaar, dus u kunt heel eenvoudig een andere Gebruiker e-mailen. Verder wordt het gebruikt voor communicatie tussen u en de applicatiebeheerder voor ondersteuning, misbruik of meldingen over de app en de bijbehorende functies. Wordt verder gebruikt als identificatie voor toegangsrechten.
Profielfoto2Onderdeel van uw persoonlijke gebruikersprofiel en kan worden gebruikt om u visueel te identificeren. Kan worden bekeken door andere gebruikers van Officelynq App* en Officelynq Management Portal.
Device-IDDit is een ID van uw mobiele apparaat dat we gebruiken om uw apparaat aan u te koppelen, en daarmee uw locatie in een gebouw dat is uitgerust met een Officelynq-sensornetwerk.
Werkplek en spreekkamer voorkeurtype en -faciliteiten2Deze worden gebruikt als standaardfilters om u zinvolle filterresultaten te tonen bij het zoeken naar werkplekken en spreekkamers in Oficelynq App, voor uw gemak. Daarnaast worden ze voor optimalisatiedoeleinden, anoniem gebruikt om te analyseren hoe geliefd types en faciliteiten zijn.
ECO-mode2Wordt gebruikt om uw voorkeur voor nabije bedrijfsmiddelen of ecologischer gebruik van het gebouw te bepalen (gebruik van lagere verdiepingen, om energie en schoonmaakkosten te besparen). Gebruikt in filterresultaten in de mobiele app. Ook anoniem gebruikt voor analyse van het gebruik van Officelynq-apps.
Privacy instellingen2Wanneer de tijdelijke instelling van de Privacy Mode (dashboard) is ingeschakeld, is de functionaliteit van Officelynq App beperkt en kan niemand de locatie van de Gebruiker zien. Gebruikers die hun locatie permanent niet willen delen, kunnen ‘Locatie Delen (Privacy)’ (Menu / Instellingen) permanent uitschakelen. Gebruikers kunnen alleen locaties van anderen gebruiken (die hun locatie delen), wanneer zij hun eigen locatie zelf delen.

Instellingen worden niet met anderen gedeeld, en wel anoniem gebruikt voor analyse van het gebruik van Officelynq App.

Office buddies2Dit zijn personen waar de Gebruiker graag bij zit (collega / profielen). Gebruikt om filterresultaten en hun volgorde te bepalen, voor collega’s of werkplekken. Wordt ook gebruikt om uw nabije office buddies op werkplekken te laten zien in uw filterresultaten voor werkplekken.
Te vermijden personen2Dit zijn personen die Gebruikers graag vermijden (Collega / profielen). Gebruikt om filterresultaten en hun volgorde te bepalen, voor collega’s en werkplekken. Wordt ook gebruikt om uw locatie nooit weer te geven bij de zoekresultaten of in uw gebruikersprofiel, getoond aan te vermijden collega’s.
Uw locatie in het gebouwJa, we weten uw locatie in gebouwen die zijn uitgerust met een Officelynq-sensornetwerk, wanneer u onze mobiele app gebruikt (op scherm / achtergrond of uit). We gebruiken dit om uw locatie te laten zien aan andere gebruikers, in uw persoonlijke profiel en in zoekresultaten voor werkplekken van andere Gebruikers, als u in de buurt bent. We tonen ze alleen uw locatie wanneer u uw locatie deelt (‘Privacy Mode’ UIT en ‘Locatie Delen (Privacy)’ AAN). Bovendien laten we uw locatie nooit zien aan te vermijden personen. We slaan uw locaties in het verleden volledig anoniem op, zodat niemand kan controleren waar u zich in het verleden bevond (inclusief ons!). Dit wordt gebruikt voor optimalisatiedoeleinden. Andere gebruikers kunnen alleen zien waar u zich bevindt op het moment dat we uw locatie tonen. Uw locatie wordt alleen gebruikt om andere gebruikers in staat te stellen u te vinden of een nabijgelegen werkplek te zoeken. Of om u te vermijden, wanneer ze dat willen. Daarom zijn de locatiegegevens op zich niet geschikt voor monitoringdoeleinden met betrekking tot de verblijfplaats van gebruikers.
Zoek historieGebruikt om informatie te genereren over naar welke kamer- of werkplekfaciliteiten en -types er meer of minder vraag is. Deze informatie wordt volledig anoniem opgeslagen en kan dus niet worden herleid naar u. Met deze informatie kan de Officelynq contracthouder bepalen hoe beter aan de vraag in de kantoorgebouwen te voldoen en u beter geoptimaliseerde faciliteiten bieden.
* Alleen door Gebruikers in hetzelfde Officelynq abonnement, waar u ook gebruik van maakt. In de regel is (zijn) dit het (de) abonnement(en) van uw werkgever(s), de Verwerkingsverantwoordelijke(n).

 

Wat we van u willen weten, zodat u Officelynq Management Portal kunt gebruiken
Voornaam en achternaamOm u beleefd aan te spreken wanneer u in- of uitlogd uit Officelynq Management Portal en in e-mailberichten.
E-mail adresAls een zeer eenvoudig te onthouden inlognaam. Wordt verder gebruikt als identificatie voor toegangsrechten.
ProfielfotoGebruikt in Officelynq Management Portal om u te laten weten dat u bent ingelogd onder uw eigen naam.
PasswordWordt gebruikt om te identificeren dat u het bent, wanneer u inlogt.
Opgeslagen filtersHiermee kunt u persoonlijke filters opslaan, zodat u ze later gemakkelijk weer kunt gebruiken.

 

Wat we van u willen weten wanneer u Officelynq Website gebruikt
Uw naam, E-mail adres, websiteWordt gebruikt voor het beheren van contacten en het verzenden van persoonlijke berichten, alleen als u ons een e-mail stuurt, bijvoorbeeld met een van de knoppen op onze website of als u het indient via het contactformulier of via een reactie op een bericht op onze website. Wordt ook gebruikt om u te identificeren en om uw ingevoerde informatie aan u te koppelen, zodat we u deze informatie kunnen laten bekijken, bewerken, verwijderen en downloaden.
Inhoud of bestanden die u indientAls u ervoor kiest om op een bericht te reageren of enige vorm van informatie op onze website in te dienen. Als u op een bericht reageert kan uw inhoud ook zichtbaar worden voor andere bezoekers van onze website.

 

Wat we van u willen weten wanneer u de Officelynq Manager-app gebruikt
E-mail adresAls een zeer eenvoudig te onthouden inlognaam. Verder wordt het gebruikt voor communicatie met u voor ondersteuning, misbruik of meldingen over de Officelynq Manager App en de bijbehorende functies. Wordt verder gebruikt als identificatie voor toegangsrechten.
WachtwoordWordt gebruikt om te identificeren dat u het bent, wanneer u inlogt.

 

Bekijken, wijzigen en verwijderen van gegevens

Officelynq bewaart uw informatie zolang uw gebruikersprofiel actief blijft en maximaal 2 weken na verwijdering van het gebruikersprofiel. Onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, kan Officelynq informatie bewaren na verwijdering van het gebruikersprofiel:

 • Als er een onopgeloste kwestie met betrekking tot uw account is, zoals een onopgeloste claim of een geschil;
 • Als we volgens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn; en / of in geaggregeerde en / of geanonimiseerde vorm.
 • Officelynq kan ook bepaalde informatie bewaren indien nodig voor zijn legitieme zakelijke belangen, zoals fraudepreventie en het verbeteren van de veiligheid en beveiliging van gebruikers.

Als u inzicht wilt in uw Persoonsgegevens, of Gegevens wilt wijzigen of verwijderen in Officelynq, kunt u dit als volgt doen:

 • Voor Officelynq App:
  • Gegevens gemarkeerd met 1 hierboven, wordt geleverd door de Verwerkingsverantwoordelijke, die als enige deze Gegevens kan wijzigen of verwijderen via Officelynq Management Portal. Als u deze gegevens wilt wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met de Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt deze Gegevens bekijken in Officelynq App in uw persoonlijke gebruiksprofiel.
  • Gegevens gemarkeerd met 2 hierboven, wordt door u geleverd in Officelynq App. U kunt ze bekijken en aanpassen in uw instellingen en persoonlijke profiel in Officelynq App.
  • Uw device ID, kan niet bekeken worden in Officelynq App of Officelynq Management Portal. Als de Verwerkingsverantwoordelijke uw account verwijdert, wordt deze informatie ook gewist.
  • Uw eigen locatie in het gebouw kan bekeken worden in Officelynq App (Gebruikersprofiel). Als u tijdelijk uw locatie geheim wilt houden, zet dan de Officelynq App in ‘Privacy Mode’ op het dashboard. Als u wilt dat we nooit uw locatie prijsgeven, zet dan ‘Locatie Delen (Privacy)’ uit in Officelynq App in menu/instellingen, of verwijder de app van uw apparaat.
  • Uw zoekgeschiedenis is volledig anoniem opgeslagen en kan daarom niet met u in verband gebracht worden.
 • Voor Officelynq Management Portal:
  • U kunt uw voorna(a)m(en), achternaam en e-mailadres bekijken in Officelynq Management Portal. We kunnen uw wachtwoord niet zien, alleen u weet het! Als u deze Gegevens wilt wijzigen (behalve het wachtwoord), neemt u dit op met de gemachtigde functionaris van de Verwerkingsverantwoordelijke. Die persoon is bevoegd om ons de gewenste mutaties te laten maken. U kunt uw wachtwoord zelf wijzigen in de inlogprocedure van Officelynq Management Portal.
  • Uw profielfoto is zichtbaar in Officelynq Management Portal wanneer u bent ingelogd. U kunt deze wijzigen in Officelynq App.
  • U kunt uw opgeslagen zoekfilters bekijken in Officelynq Management Portal, waar u ze ook kunt verwijderen of wijzigen.
 • Voor Officelynq website:
  • We slaan om veiligheidsredenen IP-adressen op die betrokken zijn bij aanvallen op onze website;
  • Wanneer u ervoor kiest om te reageren op een van onze berichten op de website, slaan we uw naam, e-mailadres, website, IP-adres en uw reacties op, die u hier kunt bekijken, bewerken, verwijderen en downloaden;
  • Verder worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. We kunnen het u dus niet laten zien, wijzigen of verwijderen.
 • Voor Officelynq Manager App:
  • U kunt uw e-mailadres bekijken in Officelynq Management Portal. We kunnen uw wachtwoord niet zien, alleen u weet het! Als u deze gegevens wilt wijzigen (behalve het wachtwoord), neemt u dit op met de gemachtigde functionaris van de Verwerkingsverantwoordelijke. Die persoon is bevoegd om ons de gewenste mutaties te laten maken. U kunt uw wachtwoord zelf wijzigen in de inlogprocedure van Officelynq Management Portal.

 

Cookies

Officelynq gebruikt Cookies en soortgelijke technologieën op onze website en Officelynq Management Portal voor doeleinden zoals:

 • Gebruikers authenticeren;
 • Onthouden van voorkeuren en instellingen van de Gebruiker;
 • Bepaling van de populariteit van inhoud;
 • Het leveren en meten van de effectiviteit van reclamecampagnes;
 • Het analyseren van siteverkeer en -trends, en algemeen inzicht in het online gedrag en de interesses van mensen die interactie hebben met onze diensten;

We kunnen anderen ook toestaan ​​om namens ons websitebezoek te meten en analyseren, namens ons advertenties op internet te plaatsen en de prestaties van die advertenties bij te houden en hierover te rapporteren. Deze entiteiten kunnen cookies, webbakens, SDK’s en andere technologieën gebruiken om uw apparaat te identificeren wanneer u onze site bezoekt en onze Applicaties gebruikt. Zie ons Cookie beleid voor meer informatie hierover.

 

Klachten en bezwaren

Klachten en bezwaren kunnen worden gericht aan de Verwerkingsverantwoordelijke van de Applicatie waar de klacht of het bezwaar betrekking op heeft (zie Definities), en natuurlijk hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde instantie (In Nederland: Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er zijn geen vormen hiervan in onze Applicaties.

 

Contact informatie
BedrijfFunctionaris Gegevensbescherming (FG)
Officelynq B.V.

Laan van Ypenburg 88

2497GB ‘s-Gravenhage

info@officelynq.com

KvK: 68497164

Officelynq B.V.

Laan van Ypenburg 88

2497GB ‘s-Gravenhage

security@officelynq.com

Q. Li

KvK: 68497164