modern office with a lot of empty desks

Delen van ‘derde werkplekken’?

Het einde van het jaar is in zicht. Het jaar waarin delen een bredere dimensie heeft gekregen, en het concept van de ‘derde werkplek’ steeds verder groeit. Delen is een …